Politica de confidenţialitate

Website-ul funcţionează în conformitate cu legislaţia română în vigoare, ţinând în siguranţă datele utilizatorilor/abonaţilor pentru intervalul de timp în care sunt înscrişi în serviciile website-ului, datele fiind şterse după terminarea de orice natură a relaţiei dintre utilizator/abonat şi Societate.

Datele personale declarate de utilizator/abonat pe website sunt utilizate exclusiv de Societate cu scopul de a susţine, promova şi duce la îndeplinire serviciile folosite de utilizator/abonat.

Informaţiile pe care le solicitămDate personale: Fiecare vizitator poate naviga pe website fără a oferi nicio informaţie personală. Vom avea nevoie de date personale (e-mail) doar în cazul abonării şi confirmării interesului pentru Oferta de produse/servicii sau dacă vizitatorul doreşte să primească newsletter-ul nostru.

Informaţii care privesc confirmarea interesului şi activarea Ofertei: Datele necesare pentru confirmarea interesului şi pentru activarea fiecărei Oferte sunt numele şi prenumele utilizatorului, adresa electronică a acestuia, precum şi datele de pe cardul bancar. Pe scurt, solicităm doar acele informaţii necesare pentru ca utilizatorul/abonatul să participe cu deplin succes la serviciile oferite de website şi să se bucure de ofertele publicate în acest context.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, prindeocazia.ro in calitate de operator, isi asuma obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Va aducem la cunostina ca potrivit Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor in conditiile legii.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte sau nu mai sunt actuale, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil in vederea efectuarii de modificari in acest sens.